ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

✓ Предварителен оглед и анализ на обекта

✓ Детайлна визуализация на интериорната концепция

✓ Функционално зониране

✓ Изготвяне на подробен план за ремонтните дейности

✓ Техническа документация

✓ Остойностяване на проекта

✓ Количествени сметки

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ | EXTRAVAGANCE build

✓ Къртене, изнасяне и изхвърляне на строителни отпадъци

✓ Цялостен ремонт на баня

✓ Ремонт и хидроизолация на покриви

✓ Монтаж на настилки и стенни облицовки

✓ Монтаж на осветителни тела

✓ Изграждане на електро и ВиК инсталации

✓ Шпакловка, шлайфане, грундиране и боядисване

✓ Окачени тавани, растерни тавани, преградни стени

✓ Лепене на фаянс, теракот, гранитогрес и камък

НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

✓ Цялостно планиране на проектната реализация

✓ Изготвяне на график за изпълнение на проекта

✓ Избор на подизпълнителни и доставчици

✓ Контрол и координиране на подизпълнителите

✓ Организиране на доставките по реализация на проекта

✓ Проследяване за спазване на сроковете според одобрения от клиента график

✓ Финализиране изпълнението на проекта и представяне на резултата пред клиента